Гинка Георгиева психотерапевт

ЖЕНСКА СЕКСУАЛНОСТ – ОТ СРАМА ДО УДОВОЛСТВИЕТО!

ЖЕНСКА CEKCУАЛНОСТ – ОТ СРАМА ДО УДОВОЛСТВИЕТО! (Терапевтична група) ЖЕНСКА CEKCУАЛНОСТ – ОТ СРАМА ДО УДОВОЛСТВИЕТО! (Терапевтична група) ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ЖЕНСКАТА CEKCУАЛНОСТ! Здравословна сексуалност можем да имаме само ако сме напълно свързани със себе си и истинските си нужди. Създадох формат, който нарекох Женска сексyалност  – от срама до удоволствоето, което представлява Онлайн…