Три функции на cekcулаността в живота ни

Какво е това cekcуалност, защо ни е нужна? “Как защо? Ами да се множим.” Да, така е, първата от  основните роли, която cekcуалността играе в живота ни, е да създадем и родим деца, да продължим живота. Но ако е само това, дали не се приравняваме с животните или има и още нещо освен възпроизводството? Ако…