Защо правим cekc?

Въпросът, който искам да ви поканя да си зададете днес е: „За какво е нужно да правим сеkc???“ Със сеkc продължаваме живота и съхраняваме любовта, като само чрез него, можем да обменим с другия чувства и телесно удоволствие, които не могат да бъдат компенсирани от друга дейност. Оказва се, че сеkcът има и функция на…