Настоящите общи условия уреждат търговските взаимоотношения между собственика на настоящия сайт/ Изпълнител „ХИИЛИНГ УЪРДС“ ЕООД и потребителя/клиента, решил да използва сайта www.healingwords.bg и да закупи предлаганите в него услуги. В случай че не приемате настоящите условия, моля да не използвате този уеб сайт и да закупувате предлаганите от него услуги.

 

І.ИНФОРМАЦИЯ И ТЕРМИНИ.

Сайтът www.healingwords.bg е собственост на „ХИИЛИНГ УЪРДС“ ЕООД с ЕИК 203436898, дружество, регистрирано по законите на Република България. При използването на сайта, сключването на договори за предлаганите от него услуги и тълкуването на настоящите Общи условия следва да се прилага законодателството на Република България.

1.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Изпълнителя: ХИИЛИНГ УЪРДС“ ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000,
  ул.“ ПЕРУЩИЦА“ No 2
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас 8000,
  ул.“ПЕРУЩИЦА“ No 2
 • Данни за кореспонденция: h.w@gmail.com гр. Бургас 8000, ул. „ПЕРУЩИЦА“ No 2
 • Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

2.Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

 • „Потребител“ – физически лица, използващи настоящия сайт.
 • „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на сайта приема при използването на последната.
 • „Услуга“ – услуги, които могат да бъдат закупени, чрез сайта;
 • „Изпълнител“-собственикът на сайта, който осигурява изпълнението на договорената услуга.

3.Сайтът, информацията и услугите, които се предлагат в него , функционират при описаните по-долу правила. Използването на сайта предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на сайта, той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай автоматично се констатира приемането на всички условия. С всяко използване на услугите на уебсайта www.healingwords.bg, включително с отварянето на интернет страницата или чрез натискане на интернет препратка от заглавна или която и да е друга страница от сайта, както и при заплащане онлайн, Потребителят декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите общи условия.

 

ІІ.ЗАКУПУВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ В САЙТА.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1.Индивидуални консултации

1.1. Чрез телефон.

В случай че желае за закупи услугата „индивидуална консултация“, Потребителят следва да се свърже с посочения в сайта телефон, за уточнения и за уговоряне на точна дата и час за консултацията. След уговорката, Потребителят следва да изпрати писмо на посочената в сайта електронна поща, в което в свободен текст да запише точната дата и час за консултацията. След получаването ще получи потвърждаващо писмо за точната дата и час. От този момент Потребителят има 48 часа да извърши плащане на услугата по банков път или чрез банкова карта в платежната система за сайта. За платената сума се издава фактура, която се изпраща на посочената от Потребителя електронна поща. Ако в 48 часа от потвърждаващото писмо не бъде извършено плащане, запазения час се анулира и Потребителят следва да запази нова дата и час , в случай, че желае да получи услугата „Индивидуална консултация“.

 

1.2. Чрез електронна поща.

В случай че желае за закупи услугата „индивидуална консултация“, Потребителят следва да изпрати писмо в свободен текст на посочената в сайта електронна поща. В отговор на това писмо представителите на Изпълнителя ще се свържат с Потребителя по телефон или електронна поща за уговаряне на точна дата и час за консултацията. След уговорката, Потребителят следва да изпрати писмо на посочената в сайта електронна поща, в което в свободен текст да запише точната дата и час за консултацията. След получаването ще получи потвърждаващо писмо за точната дата и час. От този момент Потребителят има 48 часа да извърши плащане на услугата по банков път или чрез банкова карта в платежната система за сайта. За платената сума се издава фактура, която се изпраща на посочената от Потребителя електронна поща. Ако в 48 часа от потвърждаващото писмо не бъде извършено плащане, запазения час се анулира и Потребителят следва да запази нова дата и час, в случай, че желае да получи услугата „Индивидуална консултация“.

 

1.3.Отказ от закупената услуга „индивидуална консултация“

1.3.1.Потребителят има право едностранно да се откаже от закупената услуга „индивидуална консултация“ не по-късно от 24 часа от уговорената дата и час, като получи обратно цялата платена сума, без удръжки и компенсации. Отказът следва да бъде изричен и изпратен на електронната поща, посочена в сайта.

1.3.2. В случай, че Потребителят се откаже от закупената услуга „индивидуална консултация“ по-късно от 24 часа от уговорената дата и час, като получи обратно цялата платена сума, то Изпълнителят си запазва правото да задържи извършеното плащане, без да дължи връщане и/или други компенсации.

1.3.3.Изпълнителят има право да откаже едностранно да изпълни закупената услуга „индивидуална консултация“ не по-късно от 24 часа от уговорената дата и час, като се свърже с Потребителя за уговорка на нова дата и час. В случай, че не бъде постигната договорка, Изпълнителят връща обратно цялата платена сума, без да дължи други суми и/или компенсации.

1.3.4. В случай, че Изпълнителят откаже едностранно да изпълни закупената услуга „индивидуална конслутация“ по-късно от 24 часа от уговорената дата и час, то Изпълнителят връща обратно цялата платена сума, без да дължи други суми и/или компенсации. В този случай, следващата услуга „индивидуална консултация“ между Потребителя и Изпълнителя се предоставя безплатно.

 

2.Групови практики

2.1.Закупуването на услугата „Участие в групова практика“ се извършва с по банков път или чрез банкова карта в платежната система за сайта. Със заплащането Потребителят декларира, че е запознат с конкретния график на извършването на груповите практики, в това число и начина за комуникация, както и че притежава необходимите технически средства и умения за участие в онлайн-сесиите и изтеглянето на предоставените аудио, видео или писмени материали.

2.2.Потребителят има право едностранно да се откаже от закупената услуга от категорията „Участие в групова практика„ не по-късно от крайния срок, посочен за конкретната услуга от тази категория, като получи обратно цялата платена сума.  Отказът следва да бъде изричен и изпратен на електронната поща, посочена в сайта. След изтичане на крайния срок, посочен за конкретната услуга от тази категория, суми не се възстановяват.

 

ІІІ.АВТОРСКИ ПРАВА

1.Всички елементи на съдържанието на сайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост и са притежание на Изпълнителя.

2.Всички получени материали, при закупуване на услуга от категорията „Групови практики“, включително, но не само аудио, видео, рисунки текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост и са притежание на Изпълнителя и следва да бъдат разпространявани, само след негово изрично писмено съгласие..

 

ІV.ЛИЧНИ ДАННИ

При закупуване на услугите в сайта не се изискват лични данни, освен тези изисквани от платежната система на сайта, в случай, че плащанията се извършват чрез нея. Изпълнителят се задължава да обработва информацията в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, за нуждите на договора и без да я предоставя на трети лица, извън тези посочени в закона.

 

V.ПРОМЕНИ

Изпълнителят си запазва правото да променя или подновява настоящите Общи условия, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани в сайта.