Проблемите в семействата или двойките, които живеят на семейни начала, пречат на връзката да функционира и да се развива нормално. Нито един проблем, който сполетява взаимоотношенията, не бива да бъде пренебрегван или да се остави в очакване да се разреши от само себе си. Бивайки неразрешен, той винаги ще се появява и ще пречи на двамата да се радват на ценността на връзката.

Когато партньорите успеят да се справят с проблема, те ще придобият чувство за цялостностна любяща и щастлива връзка.

Често, нещата които тревожат двойките са много общи –   лоша комуникация, недоверие, липса на обич, признание или вид сексуално смущение.

Консултирането или семейната терапия ще ви помогне да създадете нови навици във взаимоотношеняита си, да имате яснота за бъдещето на връзката си и най-вече, да осигурите място на уважението.

Как протича консултацията при двойки?

Вие се свързвате с мен на посочените телелефон или имейл и заедно с вас избираме подходящ час за срещата ни, онлайн или в кабинет.

Както  и при работа с индивидуалните ми клиенти, първите 2 срещи са опознавателни, в които събирам информация, за да мога да оценя ситуацията и ви предложа моите препоръки за бъдещата ни съвместна работа. Заедно обсъждаме, какво искате да промените и постигнете във вашите отношения, конкретизираме целите.

След първите ни срещи, вие също ще можете да прецените, дали аз съм подходящият за вас психолог и дали можете да ми се доверите. Ще поставим някакъв срок на съвместна работа, реален за вас и мен, като след приключването му, ще оценим какво сме постигнали и дали се нуждаете от още срещи. Сключваме договор за продължително сътрудничество, който е създаден в защита и удобство за вас като двойка и мен като терапевт. По време на първите срещи, вие идвате винаги заедно, разказвате ми ситуацията, в която се намирате в момента, както и всичко, което смятате за нужно и важно. Аз ще ви задавам уточняващи въпроси, които ще ми помогнат да разбера по-добре същината на проблема. Като професионалист, вярвам, че умея да правя това, с грижа и подкрепа за вашето човешко достойнство и спокойствие.

За мен е важно да знаете, че думата конфиденциалност е първото и най-важно условие в моята работа, което означава, че всичко свързано с нашите срещи, казано и преживяно, остава между нас.

Това, което наистина ще подпомогне съвместният ни процес е да не подценявате всички чувства, мисли и въпроси които се появяват, а смело да ги споделяте по всяко време

В случай, че се притеснявате от посещението моя кабинет и не желаете никой да разбера това, моля да ме уведомите, за да организираме най-безопасния за вас начин.

Готова съм да отговоря на всички ваши питания, свързани с моята квалификация и опит.

Цената за консултация на двойки е 100лв и е с продължителност 1ч и 30мин