ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Време отредено само за Вас, в което мога да помогна по конкретен проблем, подхождайки персонално.

РАБОТА СЪС СЕМЕЙНИ ДВОЙКИ

Семейната терапия ще ви помогне да създадете нови навици във взаимоотношеняита си, да имате яснота за бъдещето на връзката си.

ГРУПОВИ СЪБИТИЯ

Предстоящи тренинги, обучения и семинари - онлайн или на живо.